За контакт

София 1700, Комплекс " Модера Резидънс ", кв. Витоша, ул. "Йордан Радичков"  № 7Б, блок В - 4, ет. партер, ап. 4

Вие откривате нас, ние откриваме вас.

Елате да се опознаем.

Tel : +359888 60 45 30; +336 82 73 89 89

BE IN 
TOUCH

София 1700, Комплекс "Модера Резидънс", кв. Витоша, ул. "Йордан Радичков" №7Б, бл. В4, вх. Г, етаж партер, ап. 4 

Tel +359888 60 45 30, +336 82 73 89 89

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon